Położenie

Złotówek leży wśród lasów nadleśnictwa Kubryk na zachód od Złotowa.

Rys historyczny

Nieopodal miejsca, w którym stoisz znajdował się młyn zbożowy (daw. Nehrings Muhle), z przynależnym do niego stawem rybnym. Podążając w stronę drogi Czeszów – Zawonia miniemy w lesie po prawej stronie nieistniejący Mały Młyn (daw. Kleine Muhle). Był to ostatni z młynów całego kompleksu Złotowskiego zlokalizowanego nad potokiem Młynówki (daw. Fleischerei Graben – rów rzeźniczy).

Obecnie

Obecnie mieści się tutaj Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Złotówku przy Ośrodku Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ośrodek uroczyście otwarto 4 października 2010 roku. Leczone i rehabilitowane są tutaj dziko żyjące zwierzęta, a po wyleczeniu wypuszczane
na wolność. Pacjentami ośrodka są dziki, muflony, pustułki, orzeł bielik i wiele innych.

Działalność ośrodka:

  • edukacyjna, skierowana do studentów UP i turystów,
  • naukowa (badania, konferencje,prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne, publikacje naukowe),
  • gospodarka łowiecka,
  • mini ZOO,
  • hodowla psów,
  • szpital dla ptaków i dzikich zwierząt,
  • prowadzenie bazy hotelowej.