Położenie

Złotów leży na wschodzie Równiny Czeszowskiej, wśród pól uprawnych i lasów.

Rys historyczny

Do 1945 roku wieś nosiła nazwę Schlottau. Charakterystyczną budowlą jest zabytkowy, barokowy kościół z drewna modrzewiowego pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP, wybudowany w roku 1754 przez ewangelików. Wieża kościoła dobudowana została w latach 1800/1801. W roku 1801 została nakryta miedzianym dachem cebulowym, przeniesionym z bliźniaczego kościoła w Kuźniczysku z 1709 roku. Organy pochodzą z roku 1773. Wokół kościoła rozciąga się stary cmentarz poniemiecki. Obok mieściła się szkoła ewangelicka z XVIII wieku oraz plebania z założeniem parkowym i małym stawem, obecnie budynek mieszkalny. Tuż za wsią znajdowały się dwa młyny wiatrowe „koźlaki”, obecnie nieistniejące.

Przyroda

Okoliczne lasy i pola są terenem występowania gatunków flory i fauny. Są tam sarny, jelenie, dziki, myszołowy, zaskrońce, padalce.

Kurhany

Jadąc w stronę Ludgierzowic i Łoziny po czterech kilometrach trafimy na niepozorny, leśny przystanek po lewej stronie drogi. Kilka metrów za ławkami można odnaleźć tablicę upamiętniającą miejsce starożytnych, ponad 3500-letnich kurhanów z epoki neolitu.