Położenie

Stanięcice leżą na wschodzie Równiny Czeszowskiej, przy niewielkich wzniesieniach, obok lasów. Teren sprzyja osiedlaniu się letników, stanowiąc alternatywę dla zatłoczonych miast. Szukają tu wytchnienia, spokoju i kontaktu z przyrodą.

Rys historyczny

Kiedyś był to przysiółek Trzęsowic. Do 1945 roku wieś nosiła nazwę Kaflów Górny (daw. Ober Kachel), w skład której wchodziły przysiółki Młyn Kaflowy (daw. Kachel Muhle), oraz Środkowy Młyn (Mittel Muhle) od strony Trzęsowic. Oba młyny zasilane były z potoku łączącego się w Czeszowie z Sąsiecznica (daw. Miedzianka). Na południowy zachód, w lesie, znajdowała się leśniczówka nr 1 leśnictwa złotowskiego. Ponadto były tutaj dwa młyny wiatrowe „koźlaki”, przy drodze do Złotowa. Do dnia dzisiejszego nie przetrwały ani młyny, ani leśniczówka. W Mittel Muhle stoi jeszcze budynek należący kiedyś do rodziny Runge, gdzie w roku 1757 urodził się Christian Runge, syn Daniela, właściciel trzech młynów, w tym Młynów Złotowskich.

Przyroda

Dookoła rosną lasy iglaste z grupami drzew liściastych. Występuje tutaj liczna zwierzyna leśna i wodna związana ze starym istniejącym stawem młyńskim, który kiedyś pełnił rolę retencji dla młyna. Przy dawnym stawie rosną wierzby, lipy i olchy. Okoliczne lasy i pola są terenem występowania gatunków flory i fauny. Są tutaj sarny, jelenie, dziki, myszołowy, zaskrońce, padalce, a w lasach napotkać można żmije.