Rzeka

Sąsiecznica (niem. Schätzke) – rzeka w województwie dolnośląskim, długości około 36 km, lewy dopływ Baryczy, zwana również Sieczką. Rzeka swe źródła ma pomiędzy wsiami Białe Błoto i Bukowinka w gminie Długołęka – 7 km z tego miejsca – na Wzgórzach Twardogórskich. Uchodzi do Baryczy za Żmigrodem. Przepływa przez Czeszów, Kuźniczysko, Biedaszków Mały, Kanclerzowice, Żmigród. Rzeka meandruje pośród łąk i zadrzewień o charakterze łęgów nadrzecznych, o bystrym przepływie ze żwirowiskami i licznymi torłopami (głębiami) zwłaszcza przy korzeniach drzew porastających strome brzegi. Takie warunki życia sprzyjają pstrągom potokowym, ślizom, a nawet rakom. W części rzeki od Kuźniczyska do Koniowa występuje Zimorodek objęty ścisłą ochroną gatunkową. Wody rzeki zaliczają się do I klasy czystości.

Rys historyczny

Pierwotnie Sąsiecznica wypływała z Trzebnicy. Jak podają źródła od V wieku n.e. przy jej źródle powstała pierwsza osada – właśnie Trzebnica. I było tak do czasu II wojny światowej. Jeszcze na mapach alianckich widnieje nazwa Schätzke. Obecna zaś rzeka nosiła nazwę Kupfer Graben, czyli Miedzianka. Nazwa była uzasadniona oczywiście związkiem mineralnym wydobywanym w tym terenie – miedzią w XVIII i XIX wieku.

W okolicznym lesie znajduje się 10 kurhanów i średniowieczne grodzisko stożkowe, wokół fosa z wałem zewnętrznym.

Ukształtowanie terenu

W tym miejscu znajduje się tzw. Brama Malerzowska łącząca Wzgórza Trzebnickie i Wzgórza Krośnickie. W większości jest to pas spiętrzonych wzniesień morenowych (polodowcowych) zlodowacenia środkowo-polskiego ciągnący się około 60 km, obejmujący obszar w przybliżeniu rozciągający się na linii Wińsko – Strupina – Osolin – Osola – Osola – Oborniki Śląskie – Trzebnica – Skarszyn – Dobroszyce – Twardogóra. Główny wał Wzgórz Trzebnickich o wysokości 200-250 m n.p.m. zaznacza się wyraźnie w krajobrazie regionu i jest otoczony obszarami nizinnymi – od południa pradoliną Odry i od północy pradoliną Baryczy. Rzeźbę terenu w obrębie wzgórz charakteryzują dość duże pagórki o wygładzonych zboczach. Poszczególne wzniesienia dzieli dobrze rozwinięta sieć dolin.