Położenie

Czeszów leży na Równinie Czeszowskiej, nad rzeką Sąsiecznicą, wśród lasów i stawów rybnych.

Rys historyczny

Od roku 1223 wieś zmieniała nazwę wielokrotnie. Do roku 1945 nosiła nazwę Deutsch Hammer ze względu na napływ ludności niemieckiej od XVIII wieku. Od XIII wieku wydobywano tutaj rudę darniową, gdzie w lokalnych stanowiskach hutniczych przetapiana była na surówkę żelaza. Miejscowe kuźnie dostarczały gotowe kute elementy do właściciela dóbr – klasztoru cysterskiego w Trzebnicy. W 1785 roku we wsi istnieje kuźnica miedzi, młyn wodny, folwark, szkoła ewangelicka. W 1845 była już poczta cesarska, trzy młyny wodne, tartak, nieczynna już kuźnica żelaza, ale pracująca kuźnica miedzi. W roku 1902 wzniesiony z cegieł został kościół ewangelicki. W 1946 roku przekształcony w rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W miejscu szkoły ewangelickiej z XIX wieku powstał Zespół Szkół imienia ks. Wawrzyńca Bochenka.Istniejący we wsi ogromny młyn wodny wybudowany w roku 1830 zaspakajał zapotrzebowanie całej wsi. Młyn spłonął w roku 2003, ale nowy właściciel odbudował go w 2011 roku robiąc, z niego perełkę – restaurację i hotel „Niezły Młyn”.

Bogactwo mineralne

Niewątpliwym bogactwem krainy są ogromne odnawialne złoża rudy darniowej żelaza a wraz z nim spore pokłady manganu. W wieku XVIII i XIX wydobywano również nieopodal rudę miedzi, z której wyrabiano miedziane naczynia. W latach 60-tych ubiegłego wieku w okolicach Czeszowa odkryto złoża gazu ziemnego. Przy drodze do Złotowa znajduje się lokalna kopalnia gazu ziemnego, która należy do Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze. Kopalnia zaczęła eksploatację złoża w latach 1971/72.

Bogactwo przyrodnicze

Niewątpliwym bogactwem jest flora i fauna, w tym ptactwo wodne i błotne. Można tu spotkać żaby, ropuchy, czaple, żurawie, sarny, dziki, daniele, bobry itp. Znajdują się tu głównie lasy sosnowe z występującymi grupami świerków, dębami szypułkowymi i czerwonymi, brzozy.